فال روزانه متولدین خرداد ماه یکشنبه ۶ تیر

۱۴۰۰/۴/۵ ۲۳:۱۰:۶

اوضاع کمی پیچیده شده است و امکانات نیز کاهش می یابد ، توجه شما به مسائل مهم شغلی متمرکز است که ممکن است باعث بی خوابی شما شود.

دوری از شریک زندگی بیش از حد معمول در او تردید ایجاد می کند ، بنابراین سعی کنید تا آنجا که ممکن است در کنار او باشید.

شما دچار آشفتگی و اضطراب شده اید ، که ایم مساله بر محیط اطراف و وضعیت سلامتی شما تأثیر منفی می گذارد.


03-gemini