فال روزانه متولدین خرداد ماه دوشنبه ۷ تیر

۱۴۰۰/۴/۶ ۲۳:۲۵:۵

ارتقا موقعیت خود در محل کار مستلزم داشتن رویکردی به گذشته است، تا دوباره به زمینه های گسترده تر و پربارتر برسید.

به تعویق انداختن کار امروز به فردا به نفع شما نخواهد بود و این بار با یک آزمایش جدی با شریک احساسی خود روبرو هستید و اشتباه کردن در این مرحله ممنوع است.

دستورالعمل های پزشک در مورد پرهیز از استعمال دخانیات را نقض نکنید ، زیرا ریه های شما ضعیف است.


03-gemini