فال روزانه متولدین آبان ماه سه شنبه ۱ تیر

۱۴۰۰/۳/۳۱ ۲۳:۳۵:۷

اگر قصد خرید و فروش دارید این امر ممکن است برای شما مناسب باشد و تجارت رونق بگیرد.

با شریک زندگی در مقابل هر چیزی که به شما پیشنهاد می کند مخالفت نکنید و باید در برخورد با او ، نرم باشید سعی کنید مکالمات دو طرفه آرام داشته باشید.

اجازه ندهید نگرانی های خانوادگی و شغلی بر وضعیت سلامتی شما تأثیر منفی بگذارد ، باید از محیط هایی که برای شما ایجاد تشویش می کند دوری کنید.


08-scorpio