فال روزانه متولدین آبان ماه شنبه ۱۲ تیر

۱۴۰۰/۴/۱۱ ۲۳:۴۵:۷

این روز اختلافاتی را در زندگی حرفه ای شما مطرح می کند ، اما صراحت در پذیرش نظرات دیگران به شما امکان می دهد چیزها را درک کنید.

درخواستهای زیاد معشوق شما را خسته می کند از او نخواهید که عشق خود را به شما ثابت کند این کار باعث پریشانی او می شود.

تا آنجا که ممکن است سعی کنید به خود سخت نگیرید و خود را از درگیر شدن در بسیاری از مشکلات سلامتی به دور نگه دارید.


08-scorpio