فال روزانه متولدین آبان ماه پنجشنبه ۱۷ تیر

۱۴۰۰/۴/۱۶ ۲۳:۳۵:۷

شکایت نکنید هر چقدر که برخی سعی می کنند شما را تحت فشار قرار دهند ، توانایی شما برتر از این است که به هر مانعی بر سر راه خود رسیدید عقب نشینی کنید، ویژگی شما است که برای هر مشکلی راه حل های مناسب پیدا می کنید.

احساس می کنید رابطه شما با شریک زندگی در برخورد با او با مشکلی روبرو نیست و آنچه از او انتظار داشتید خلاف خواسته شما نیست.

کمبود ایمنی که امروز احساس می کنید ناشی از تنبلی و کمبود فعالیت هایی است که برای بدن مفید هستند.


08-scorpio