فال روزانه متولدین آبان ماه سه شنبه ۲۵ خرداد

۱۴۰۰/۳/۲۴ ۲۳:۵۲:۳۸

بهتر است رفتار خود را تغییر دهید و همه چیز را تحقیر نکنید ، چه کسی گفته که شما کسی هستید که قادر است نظرات خود را به دیگران تحمیل کند.

درباره موضوعاتی که از آنها چیزی نمی فهمید بحث نکنید و قبل از بحث دانش خود را گسترش دهید و معشوق را آزار ندهید.

اتخاذ یک رژیم غذایی سالم کمک زیادی به حفظ تناسب اندام و خلاص شدن از برخی دردها می کند.


08-scorpio