فال روزانه متولدین آذر ماه یکشنبه ۲۳ خرداد

۱۴۰۰/۳/۲۲ ۲۳:۵۰:۵۵

ماه نو در سرطان در مورد وضعیتی صحبت می کند که باید از نظر انتخاب پروژه ای که برای شما بهترین است حل شود

حتی اگر برای به دام انداختن خود و شریک زندگی خود احساس چالش و تحریک می کنید ، مراقب باشید در احساسات و افکار منفی غرق نشوید.

معده حساس شما نیاز دارد که به کیفیت غذا توجه کرده و غذاهایی که باعث از بین رفتن سلامتی شما می شوند را کاهش دهید


09-sagittarius