فال روزانه متولدین بهمن ماه جمعه ۴ تیر

۱۴۰۰/۴/۳ ۲۳:۴۵:۸

برخی ممکن است گذشته ها را زنده کنند و احساسات ناخوشایندی را برانگیزند و همین در زندگی شما ایجاد ازدحام یا گیجی می کند. در نظر داشته باشید دروغ به شما کمک نمی کند.

شما شریک زندگی را به خاطر مواردی که به اشتباه به شما نسبت داده شده است می بخشد ، اما در صورتی که دروغ کانون اختلاف نظر باشد ، راضی نخواهید بود ، زیرا اوضاع می تواند بدتر شود.

در مورد لیست مواد غذایی خود خیلی مراقب باشید ، و کربوهیدرات ها و چربی ها را کاهش دهید.


11-aquarius