فال روزانه متولدین بهمن ماه پنجشنبه ۱۰ تیر

۱۴۰۰/۴/۹ ۲۳:۱۰:۶

برای تصمیم گیری عجله نکنید و قراردادی را امضا نکنید تا مبادا بعدا پشیمان یا ناامید شوید ، ممکن است تلاش های خود را ناکام بگذارید یا معاملات خود را به تعویق بیندازید.

شما زمان مناسبی را برای ابراز میزان دلبستگی به شریک زندگی است ، احساس راحتی و اطمینان خاطر او در مورد رابطه بین شما بیشتر می شود.

به دلیل موقعیت هایی که کنترل خود را از دست می دهید عصبانی می شوید ، بنابراین خود را در پیچ و خم های با نتایج نامعلوم نیندازید.


11-aquarius