فال روزانه متولدین اسفند ماه سه شنبه ۲۲ تیر

۱۴۰۰/۴/۲۱ ۲۳:۴۵:۹

امور عمومی و خصوصی را سازماندهی کنید ، احساسات ، گرایش ها و وابستگی های خود را کنار بگذارید و بی طرفانه رفتار کنید.

سعی کنید از مشکلات جلوگیری کنید حتی اگر مجبور شوید که از یک نکته خاص صرف نظر کنید.

درد مداوم کمر به راحتی می تواند مانع حرکت شما می شود ، راه حل مراجعه به پزشک و انجام تمرینات خاص برای این موضوع است.


12-pisces