فال روزانه متولدین فروردین ماه پنجشنبه ۱۷ تیر

۱۴۰۰/۴/۱۶ ۲۳:۰:۱۲

با شرایط همراه شوید و اعتراض نکنید و فعلاً از بحث و جدل دور شوید و منتظر بمانید تا همه چیز روشن شود و واقعیت ها آشکار شود تا شهادت خود را ارائه دهید.

شما باید از برخی اخبار دروغ که بر وضعیت عاطفی شما تأثیر منفی می گذارند آگاه باشید و تا آنجا که ممکن است از کسانی که به دنبال تیره شدن روابط بین شما و همسرتان هستند دوری کنید.

اجازه ندهید نگرانی های خانوادگی و شغلی بر سلامتی شما تأثیر منفی بگذارد ، در عین حال از محیط امن خود پا را فراتر بگذارید تا بتوانید سلامت روان خود را حفظ کنید.


01-aries