فال روزانه متولدین خرداد ماه پنجشنبه ۱۰ تیر

۱۴۰۰/۴/۹ ۲۳:۲۵:۴

برخورد مودبانه و با احترام با همکاران ، بی شک اعتبار و اعتماد به نفس بیشتری را برای شما به همراه دارد.

فضای حساسی ایجاد شده است که شما را مجبور به سکوت ، شاید یا محافظه کاری می کند.

انجام حرکات کششی برای بدن بسیار مفید است به خصوص اگر در یک شهر ساحلی باشید و به ساحل دسترسی دارید حتما از ورزش روی ماسه های ساحل غافل نشوی. اگر بدنبال آن یک حمام بخار یا جکوزی هم باشد که خیلی بهتر می شود.


03-gemini