فال روزانه متولدین مهر ماه یکشنبه ۶ تیر

۱۴۰۰/۴/۵ ۲۳:۳۰:۱۳

اگر رفتار خوبی داشته باشید و به نحوه برخورد با دیگران توجه کنید ، گفتگوی مفید بهترین چیزی است که می تواند شما را به اهدافتان برساند.

رابطه با شریک زندگی خود را به خطر نیندازید ، زیرا ممکن است بعدا هزینه آن را پرداخت کنید و تنها شوید و کسی را پیدا نکنید که شرایط شما را درک کند و از شما حمایت کند.

کم تحرکی و بی حالی متناسب با شرایط شما نیست ، بنابراین برای ورزش عجله کنید.


07-libra