فال روزانه متولدین مهر ماه جمعه ۱۸ تیر

۱۴۰۰/۴/۱۷ ۲۳:۳۰:۱۳

سفر و یا رهایی از برخی محدودیت ها در پیش دارید ، و شما به نظر راحت هستید و مراقب هزینه های خود می باشید.

جسارت در تصمیمات حیاتی ضروری است ، اما عجله کردن اصلا مناسب این وضعیت نیست ، خصوصاً اینکه آینده شما با شریک زندگی در معرض خطر است.

اگر مشکل کمر دارید همچنان از ورزش خودداری کنید ، حتی اگر برای شما مفید باشد.


07-libra