فال روزانه متولدین تیر ماه چهارشنبه ۹ تیر

۱۴۰۰/۴/۸ ۲۳:۳۰:۱۳

ممکن است در جلسه امروز سوالاتی از شما پرسیده شود که باعث خجالت شما شود ، خصوصاً اینکه در مورد آنها چیزی نمی دانید.

به موضوعات حساسی که احساس می کنید ممکن است به معشوق شما آسیب برساند ، باعث شک و تردید او دور ماندن از شما بشود، نپردازید.

با افرادی روبرو می شوید که از طریق احساسات و درگیری آشکار باعث بوجود آمدن برخی از مشکلات می شوند ، مشکلات ظاهر می شوند و استانداردها وارونه می شوند.


04-cancer